TMR

TMR grundades 2005. Vi erbjuder företag en möjlighet att fullgöra sitt producentansvar för förpackningar. Med ett rikstäckande system för insamling och återvinning och med en förenklad administration och stor flexibilitet, har vi framgångsrikt etablerat oss på marknaden. TMR är privatägt och obundet från bransch- och råvaruintressen.

Producentansvaret i korthet

Sedan 1994 gäller förordningen om producentansvar för förpackningar. Lagen innebär att alla företag som importerar eller tillverkar förpackningar eller förpackar produkter som säljs på den svenska marknaden måste tillhandahålla ett system för insamling och återvinning av dessa.

Nyheter

16

Maj 17

Ny innesäljare på TMR

Vi hälsar vår nya medarbetare Anna Granudd  varmt välkommen till oss på TMR. Anna kommer att  jobba som innesäljare, men...
Read More

22

Mar 17

Regeringen väljer att åter igen skjuta upp ikraftträdandet av den nya förpackningsförordningen.

Redan 2014 beslutade den dåvarande Alliansregeringen att införa regler om tillståndskrav för producentansvaret för förpackningar. Regler som TMR välkomnat och...
Read More

8

Feb 17

Intresset ökar snabbt för komplement till stationsinsamling

Aldrig tidigare har vi upplevt ett så stort intresse för samarbete med TMR kring grindhämtning av förpackningar, direkt från villahushåll...
Read More

17

Jan 17

Nya regler för rapportering av plastbärkassar

Från och med 1 januari 2017 har Naturvårdsverket fått i uppdrag att föra statistik över antalet plastbärkassar, som förs in...
Read More

Vårt erbjudande

De flesta företag kan inte uppfylla lagens krav om insamling på egen hand. Vårt erbjudande är därför enkelt – det enda ni behöver göra är att bli kund hos oss sedan sköter vi resten. Vi har ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem som uppfyller alla krav som lagen ställer. Genom vårt system kan era kunder och landets alla hushåll alltid lämna förpackningar till återvinning i närheten där de bor. Därtill sköter vi självklart all administration som är kopplad till våra kunders producentansvar, så som rapportering till berörda myndigheter, samråd med kommuner m.m. Sist men inte minst håller vi våra kunder fortlöpande underrättade om utvecklingen och förändringar som sker på området.

Konsultverksamhet

Med mer än 20 års samlad erfarenhet av att arbeta med helhetslösningar för källsortering, återvinning och producentansvar kan vi garantera en lösning som gör dig nöjd. Vårt fokus är ökad återvinning och sänkta kostnader.
Det är vi bra på!