Miljöresultat 2018

För 2018 rapporterade vi till Naturvårdsverket en materialutnyttjandegrad i TMR:s system på; Plastförpackningar 94%, Pappersförpackningar 159% och Metallförpackningar 102%. På våra kunders uppdrag uppnådde TMR 2018 återigen ett toppresultat som fortsätter ligga högt över Förpackningsförordningens mål.

Materialutnyttjandegraden baseras på den sammanräknade och totala volymen förpackningar våra kunder gemensamt tillfört under året, jämfört med den mängd förpackningsmaterial som har levererats för materialåtervinning. Beräkningen sker enlighet med de regler som gäller för hela EU.