Nya framgångar för TMR:s innovativa lösning för återvinning av plastförpackningar!

Trafikverket har beslutat att gå vidare med TMR i den pågående upphandlingen av alternativ till kreosotimpregnerade furuslipers. Sju potentiella leverantörer har nu blivit tre, där TMR i samarbete med Plaståtervinning i Wermland alltså är en.
I TMR:s lösning finns det inga ”dåliga” plaster. Istället för dyr teknik för sortering med osäkra avsättningsmöjligheter av utsorterade fraktioner är alla förpackningsplaster välkomna i vår sliperslösning. Vi kan därmed garantera 100 % materialåtervinning av inlevererade plastförpackningar!