Insamling

TMR har ett rikstäckande nät av återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Det innebär att alla hushåll alltid kan lämna förpackningar till återvinning i enlighet med kraven i förpackningsförordningen.

Stationsinsamling

Stommen i TMR:s insamlingssystem utgörs av ca 5 800 återvinningsstationer för förpackningar av papper, plast och metall. Stationerna finns stategiskt utplacerade över hela landet från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Det finns alltid en återvinningsstation tillgänglig för hushåll som vill återvinna sina förpackningar. Mer om insamling, hur man sorterar och hur man söker närmaste station där man kan lämna förpackningar finner du på sopor.nu.

Portalen sopor.nu drivs gemensamt av TMR, Avfall Sverige, FTI, El-kretsen och Recipo.

Fastighetsnära insamling

TMR har under åren byggt upp samarbeten med kommunala avfallsbolag, fastighetsägare samt miljö- och återvinningsföretag. Genom dessa erbjuds hushållen en bekväm möjlighet till sortering av förpackningar i anslutning till bostaden, s.k. fastighetsnära insamling (FNI). TMR har som framgångsrik strategi att så många som möjligt skall få tillgång till motsvarande service och vi utvecklar därför ständigt vår modell i fler geografiska områden genom avtal med nya samarbetspartners.

Insamling för företag

TMR erbjuder rikstäckande insamling och återvinning av förpackningar för företag och andra verksamheter.

Våra tjänster finns tillgängliga i landets samtliga kommuner.

Storvolym
För service till företags- och verksamhetskunder med behov av att källsortera och återvinna förpackningar, s.k. företagsinsamling, erbjuder vi en mängd lösningar anpassade efter just ert behov.

Småföretag
Småföretag som kostnadsfritt vill lämna ifrån sig mindre volymer förpackningar till återvinning är välkomna att kontakta oss, så löser vi det.