TMR tänker på din integritet och efterlever GDPR

TMR är personuppgiftsansvarig. Om du vill ha information om vilka personuppgifter som behandlas av TMR kan du begära det skriftligen till TMR AB/TMR Production AB, Eastmansvägen 23, 113 61 Stockholm. Dit vänder du dig också om du vill begära rättelse av felaktig uppgift.
Personuppgifter för kunder och leverantörer som sparas är; Organisationsnummer, företagsnamn, fakturaadress, leveransadress, kontaktperson, telefonnummer, e-postadress. För dig som besöker vår webbplats lagrar vi även; IP-adress, webbläsare, operativsystem, besökta sidor.
Har du några frågor eller vill ha mer information, kontakta oss.

Nya framgångar för TMR:s innovativa lösning för återvinning av plastförpackningar!

Trafikverket har beslutat att gå vidare med TMR i den pågående upphandlingen av alternativ till kreosotimpregnerade furuslipers. Sju potentiella leverantörer har nu blivit tre, där TMR i samarbete med Plaståtervinning i Wermland alltså är en.
I TMR:s lösning finns det inga ”dåliga” plaster. Istället för dyr teknik för sortering med osäkra avsättningsmöjligheter av utsorterade fraktioner är alla förpackningsplaster välkomna i vår sliperslösning. Vi kan därmed garantera 100 % materialåtervinning av inlevererade plastförpackningar!

Konkurrensverket har fattat beslut om att TMR ska ha fortsatt tillgång till FTI:s återvinningsstationer.

FTI har försökt att hindra TMRs fortsatta tillgång till landets återvinningsstationer genom uppsägning av det nyttjanderättsavtal som finns mellan bolagen. Efter en anmälan från TMR har Konkurrensverket agerat och nu förklarat uppsägningen från FTI olaglig. ”Vi ser mycket allvarligt på denna typ av agerande från en dominant när det drabbar mindre konkurrerande företag” säger Konkurrensverkets generaldirektör Rickard Jermsten. Konkurrensverket har därför ålagt FTI att återkalla uppsägningen, förenat med ett vite på 20 miljoner kronor om FTI inte efterlever beslutet. Beslutet är logiskt och väntat. Konkurrensverket följer härmed sin tidigare hållning i samma ärende och den praxis som utarbetats av EU-kommissionen och EU-domstolen sedan många år.
http://www.konkurrensverket.se/nyheter/alaggande-for-att-ge-tillgang-till-atervinningsstationer/
Eventuella frågor avseende ovanstående besvaras av;
Peter Mellgren 0737-63 39 02 eller Carl Lundqvist 0709-75 51 91

Nya samarbeten kring insamling och återvinning

Vi börjar 2018 med att fortsätta att utveckla nya samarbeten kring insamling och återvinning. Kalmarregionens Renhållare (KSRR), Borås Energi och Miljö samt Ronneby Miljö och Teknik har fr o m 1 januari 2018 valt TMR som sin samarbetspartner. Vi är både stolta och glada över detta och ser fram emot ett bra och utvecklande samarbete.

Intresset för våra kompositslipers ökar

I dagarna läggs 1 500 av våra kompositslipers i Luleå. Det är företaget Jernhusen som nu köpt våra miljövänliga kompositslipers för upprustning av en större rangerbangård och växlar norr om Luleå. Nu har även LKAB visat intresse för våra slipers vid upprustning av Malmbanan. Vi avvaktar utvecklingen med spänning.


Vår första leverans till Jernhusen i Luleå.

Nya samarbeten inom området fastighetsnära insamling

Vi är fortsatt framgångsrika i vårt arbete med att öka servicen till hushållen genom så kallad fastighetsnära insamling. Det innebär att de som önskar ska kunna få förpackningarna hämtade hemma vid villan istället för att behöva uppsöka närmaste insamlingsstation. Vi är väldigt glada att kunna presentera vårt nya uppdrag som är utbyggnad av fastighetsnära insamling i kommunerna Landskrona och Svalöv.

Nya regler för rapportering av plastbärkassar

Från och med 1 januari 2017 har Naturvårdsverket fått i uppdrag att föra statistik över antalet plastbärkassar, som förs in eller tillverkas i Sverige, avsedda för den svenska marknaden.
Regeringens mål är att få en bild av hur många plastbärkassar som faktiskt används i Sverige per år. Rapporteringen ska göras årsvis i efterskott, och avse antal tillverkade eller importerade plastbärkassar som är tunnare än 50 μm respektive det antal som är 50 μm och tjockare. Första rapporteringen ska vara inne mars 2018 och avser då 2017. Naturvårdsverket kommer under tredjekvartalet i år att meddela på sin hemsida när deras rapportverktyg är klart. Vi på TMR kommer givetvis att sköta denna rapportering för de av våra kunder som önskar detta.