EU kommissionen har i år lanserat en ny strategi för plast i en cirkulär ekonomi

Ett delmål är att alla plastförpackningar som släpps ut på EU-marknaden ska vara möjliga att återvinna till ny plastråvara för produktion av nya plastprodukter.

Fler och fler hakar på och tar initiativ till att förbättra återvinningsbarheten på plastförpackningar. TMR har också en roll i detta och vi har t ex tagit fram en Plastguide för detta ändamål och hjälper gärna till mera. Många branschorganisationer uppmanar nu sina medlemmar att jobba mot att alla plastförpackningar som säljs ska vara möjliga att materialåtervinna. Branschorganisationen DLF har t ex nyligen tagit fram Plastintiativet 2022 med målsättningen att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden, och som omfattas av producentansvarsförordningen, ska gå att materialutnyttja senast år 2022. Med initiativet vill DLF gå i bräschen för att dagligvaruindustrin ska nå EU:s målsättning om en cirkulär ekonomi redan 2022. Vi på TMR tycker att det är utmärkt initiativ som vi gärna ställer oss bakom.
Det finns ofta en hel del man kan göra genom att tänka på att underlätta återvinningsprocessen vid val av plastmaterial och design för sina förpackningar. Lite beroende på vilken roll ert företag har på marknaden kan möjligheten att påverka variera. Alla kan inte göra allt men de flesta kan göra något och tillsammans får det stor betydelse.
Ibland kan det vara så att det inte går att byta ut vissa förpackningar därför att det saknas alternativ och att det kan vara viktigare för miljön att bibehålla förpackningen trots att den inte kan materialåtervinnas. Man ska dock inte misströsta, utvecklingen går väldigt fort nu och många företag inom plastbranschen arbetar för att ta fram alternativa plaster som skyddar lika bra men går att materialåtervinna. Att stödja denna utveckling är också en viktig del i EUs strategi.
Om du har några frågor, behöver hjälp eller bara vill ha vår Plastguide med råd om hur man kan tänka återvinningsbart står vi på TMR naturligtvis till ditt förfogande.