Europaparlamentet antog lagförslaget att förbjuda försäljningen av vissa plastprodukter för engångsbruk

EU kommissionens lagförslag om att förbjuda försäljningen av vissa plastprodukter för engångsbruk antogs på onsdagen 24 oktober av Europaparlamentet. Det berör bland annat tallrikar, bestick och ballongpinnar. Parlamentet har också valt att i listan över förbjudna produkter inkludera produkter av plaster som kan brytas ned genom oxidation och snabbmatsförpackningar som är tillverkade av EPS, eller frigolit som det ofta kallas. Den nya lagen skulle, om den antas, förbjuda försäljningen av produkterna inom EU från och med 2021.

Parlamentets företrädare kommer att inleda förhandlingar med EU-ländernas regeringar i rådet om det slutliga regelverket. Om rådet och parlamentet kommer överens kommer lagstiftningen att införas i form av ett direktiv som Sverige därefter skall överföra till nationell lagstiftning.