Intresset för våra kompositslipers ökar

I dagarna läggs 1 500 av våra kompositslipers i Luleå. Det är företaget Jernhusen som nu köpt våra miljövänliga kompositslipers för upprustning av en större rangerbangård och växlar norr om Luleå. Nu har även LKAB visat intresse för våra slipers vid upprustning av Malmbanan. Vi avvaktar utvecklingen med spänning.


Vår första leverans till Jernhusen i Luleå.