Intresset ökar snabbt för komplement till stationsinsamling

Aldrig tidigare har vi upplevt ett så stort intresse för samarbete med TMR kring grindhämtning av förpackningar, direkt från villahushåll och andra, från kommunerna. Vi är mycket glada för våra nya samarbeten med Mölndals och Jönköpings kommuner. Genom att samordna med kommunens hämtning av avfall kan vi kostnadseffektivt öka servicen till villahushållen och samtidigt få in mer och renare förpackningar till återvinning. Tjänsten är populär men ersätter inte stationsinsamlingen, alla hushåll måste ha möjlighet att lämna era förpackningar till återvinning inte bara de som väljer att få sina förpackningar hämtade hemma på garageuppfarten.