Nya regler för rapportering av plastbärkassar

Från och med 1 januari 2017 har Naturvårdsverket fått i uppdrag att föra statistik över antalet plastbärkassar, som förs in eller tillverkas i Sverige, avsedda för den svenska marknaden.
Regeringens mål är att få en bild av hur många plastbärkassar som faktiskt används i Sverige per år. Rapporteringen ska göras årsvis i efterskott, och avse antal tillverkade eller importerade plastbärkassar som är tunnare än 50 μm respektive det antal som är 50 μm och tjockare. Första rapporteringen ska vara inne mars 2018 och avser då 2017. Naturvårdsverket kommer under tredjekvartalet i år att meddela på sin hemsida när deras rapportverktyg är klart. Vi på TMR kommer givetvis att sköta denna rapportering för de av våra kunder som önskar detta.