Outokumpo Stainless Steel byter till våra kompositsliprar

Tillsammans med Outokumpo har vi introducerat ett nytt användningsområde för våra kompositsliprar. Outokompos ämnen för valsning och slipning s k slabs, läggs på träslipers vid lagring. En slab kan väga 25 ton, sex sådana ämnen d v s 150 ton på varandra är inte ovanligt. På grund av belastningarna spricker och smulas träsliprarna sönder fort. När så sker uppstår hanteringsproblem och det finns risk att ämnena glider i sär och produkterna skadas.
Efter en längre tids tester har våra kompositslipers visat sig klara de oerhörda belastningarna utan att påverkas. Outokompo koncernen har nu beslutat att övergå till våra slipers.