Regeringen väljer att åter igen skjuta upp ikraftträdandet av den nya förpackningsförordningen.

Redan 2014 beslutade den dåvarande Alliansregeringen att införa regler om tillståndskrav för producentansvaret för förpackningar. Regler som TMR välkomnat och väntat på. Införandet av nya reglerna har dock efter vår nuvarande regerings tillträde skjutits upp en gång fram till 2019. Nu skjuter regeringen upp ikraftträdandet ytterligare ett år vilket innebär att de införs först 2020. Bakgrunden till senareläggandet är att miljöminister Karolina Skog inlett en blocköverskridande dialog, med såväl politiker som delar av marknadens aktörer, om ett återvinningspaket där producentansvaret utgör en del. Om förhandlingarna lyckas betyder det att förpackningsförordningen behöver skrivas om ytterligare en gång. Ministern har siktat in sig på en förändring men om det blir så eller ej är det ingen som vet. För att ge alla inblandade parter rimliga förutsättningar att inrätta sig efter de regler som ska gälla har regeringen valt att skjuta upp ikraftträdandet till 2020.