TMR vässar sin kompetens inom förpackningar för ökad hållbarhet!

Nu kan ditt företag få stöd inom förpackningsutveckling med hjälp av vår nya medarbetare Sofia Erixson. Hon har arbetat 10 år inom förpackningsbranschen och senast som förpackningsutvecklare på Orkla Foods Sverige.
Hos TMR kommer Sofia arbeta med kundansvar för våra befintliga kunder med fokus på förpackningsminimering och återvinningsbarhet.  Vi på TMR ser ett allt mer växande intresse bland våra kunder för förpackningsminimering och återvinningsbarhet i kombination med tydligare krav i de nya producentansvarsförordningarna har föranlett denna rekrytering. Sofia besitter med råge den kompetens som efterfrågas av kunderna och vi gläds åt att vi nu förstärkt denna del av vårt erbjudande.
Vid sidan av arbetet på TMR kommer Sofia fortsätta att driva en av Sveriges största förpackningsbloggar, www.sofiaerixson.se , där hon förutom att bevaka förpackningstrender även erbjuder föreläsningar inom ämnet.