TMR

TMR grundades 2005. Vi erbjuder företag en möjlighet att fullgöra sitt producentansvar för förpackningar. Med ett rikstäckande system för insamling och återvinning och med en förenklad administration och stor flexibilitet, har vi framgångsrikt etablerat oss på marknaden. TMR är privatägt och obundet från bransch- och råvaruintressen.

Producentansvaret i korthet

Sedan 1994 gäller förordningen om producentansvar för förpackningar. Lagen innebär att alla företag som importerar eller tillverkar förpackningar eller förpackar produkter som säljs på den svenska marknaden måste tillhandahålla ett system för insamling och återvinning av dessa.

Nyheter

21

jan 19

Patent- och Marknadsdomstolen fastställer Konkurrensverkets beslut

Idag har Konkurrensverkets beslut om att TMR ska ha fortsatt tillgång till FTI:s rikstäckande och publika nätverk av återvinningsstationer för...
Read More

18

jan 19

TMR fick kungligt besök

Under H.K.H. Kronprinsessan Victorias besök i Helsingborg i onsdags ingick ett besök på Norra Skånes Renhållnings AB ute i Vera...
Read More

16

nov 18

TMR:s Guide för plastförpackningars återvinningsbarhet

Vi har sammanställt en enkel rekommendation för hur man som företag bör tänka angående återvinningsbarhet när man tar fram förpackningar...
Read More

29

okt 18

Ny förpacknings förordning

Regeringen har beslutat om en ny förpackningsförordning. Förordningen träder i kraft successivt fr.o.m 1 januari 2019 t.o.m 1 januari 2025....
Read More

28

okt 18

Europaparlamentet antog lagförslaget att förbjuda försäljningen av vissa plastprodukter för engångsbruk

EU kommissionens lagförslag om att förbjuda försäljningen av vissa plastprodukter för engångsbruk antogs på onsdagen 24 oktober av Europaparlamentet. Det...
Read More

Vårt erbjudande

De flesta företag kan inte uppfylla lagens krav om insamling på egen hand. Vårt erbjudande är därför enkelt – det enda ni behöver göra är att bli kund hos oss sedan sköter vi resten. Vi har ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem som uppfyller alla krav som lagen ställer. Genom vårt system kan era kunder och landets alla hushåll alltid lämna förpackningar till återvinning i närheten där de bor. Därtill sköter vi självklart all administration som är kopplad till våra kunders producentansvar, så som rapportering till berörda myndigheter, samråd med kommuner m.m. Sist men inte minst håller vi våra kunder fortlöpande underrättade om utvecklingen och förändringar som sker på området.

Konsultverksamhet

Med mer än 20 års samlad erfarenhet av att arbeta med helhetslösningar för källsortering, återvinning och producentansvar kan vi garantera en lösning som gör dig nöjd. Vårt fokus är ökad återvinning och sänkta kostnader.
Det är vi bra på!