TMR

TMR grundades 2005. Vi erbjuder företag en möjlighet att fullgöra sitt producentansvar för förpackningar. Med ett rikstäckande system för insamling och återvinning och med en förenklad administration och stor flexibilitet, har vi framgångsrikt etablerat oss på marknaden. TMR är privatägt och obundet från bransch- och råvaruintressen.

Producentansvaret i korthet

Sedan 1994 gäller förordningen om producentansvar för förpackningar. Lagen innebär att alla företag som importerar eller tillverkar förpackningar eller förpackar produkter som säljs på den svenska marknaden måste tillhandahålla ett system för insamling och återvinning av dessa.

Nyheter

2

nov 17

Intresset för våra kompositslipers ökar

I dagarna läggs 1 500 av våra kompositslipers i Luleå. Det är företaget Jernhusen som nu köpt våra miljövänliga kompositslipers...
Read More

8

sep 17

Nya samarbeten inom området fastighetsnära insamling

Vi är fortsatt framgångsrika i vårt arbete med att öka servicen till hushållen genom så kallad fastighetsnära insamling. Det innebär...
Read More

17

jan 17

Nya regler för rapportering av plastbärkassar

Från och med 1 januari 2017 har Naturvårdsverket fått i uppdrag att föra statistik över antalet plastbärkassar, som förs in...
Read More

Vårt erbjudande

De flesta företag kan inte uppfylla lagens krav om insamling på egen hand. Vårt erbjudande är därför enkelt – det enda ni behöver göra är att bli kund hos oss sedan sköter vi resten. Vi har ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem som uppfyller alla krav som lagen ställer. Genom vårt system kan era kunder och landets alla hushåll alltid lämna förpackningar till återvinning i närheten där de bor. Därtill sköter vi självklart all administration som är kopplad till våra kunders producentansvar, så som rapportering till berörda myndigheter, samråd med kommuner m.m. Sist men inte minst håller vi våra kunder fortlöpande underrättade om utvecklingen och förändringar som sker på området.

Konsultverksamhet

Med mer än 20 års samlad erfarenhet av att arbeta med helhetslösningar för källsortering, återvinning och producentansvar kan vi garantera en lösning som gör dig nöjd. Vårt fokus är ökad återvinning och sänkta kostnader.
Det är vi bra på!