Vår Kompositsliper

Tillsammans med Plaståtervinning i Wermland har TMR utvecklat en kompositsliper för järnvägen. I processen används hushållens källsorterade plastförpackningar som råvara. Intresset för vår sliper är väldigt stort. Vår bedömning är att en stor del av plastförpackningarna som samlas in i Sverige kommer att kunna användas i vår tillverkning av kompositslipers.

Kompositslipers med fäste och räls


Testad

Omfattande tester hos RISE (Statens provningsanstalt) visar att våra slipers klarar såväl fukt, kyla som tung trafik. Accelererade vädertester som genomförts pekar mot en förväntad livslängd på 50 år. Våra kompositslipers har även testats av såväl Trafikverket som Inlandsbanan och har nu legat i spår i tre år. Det kommer därför inte som någon överraskning för oss att sliprarna i spårtesterna är helt opåverkade. Under det senaste året har vi levererat tusentals miljövänliga slipers bl.a. till Malmbanan LKAB och till Luleå där Jernhusen rustar upp större rangerbangårdar och växlar.

Vår kompositslipers på inlandsbanan

Teknik som på ett unikt sätt löser flera av marknadens problem

  • Järnvägen står inför krav på en utfasning av dagens furuslipers impregnerade med det cancerogena ämnet kreosot.
  • Komposit kräver ingen sortering av insamlade plastförpackningar i olika typer av plast. En sortering som är dyr och ganska ineffektiv.
  • Marknaden har problem att finna avsättning för vissa typer av plast. Vi skapar en efterfrågan som ökar incitamentet att insamla och återvinna plastförpackningar.
  • Kompositslipers fungerar utmärkt tillsammans med furuslipers och går därför att använda vid underhållsarbeten.
  • Kompositslipers passar perfekt in i den cirkulära ekonomin. Vi återanvänder insamlad plast genom att pressa ihop den till en kompositslipers. Efter ca 50 års användning mal vi ner slipern, gör om processen och tar fram en ny sliper.

Mer cirkulärt kan det inte bli!